رفتن به محتوای اصلی
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به جزء ب ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت‌مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت‌مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ80,820,000,000 ریال به مبلغ 484,920,000,000 ریال…

ادامه مطلب
برگشت به بالا